Cybercrisis? Geen paniek! Een gids voor effectieve respons

De dreiging van cyberaanvallen brengen een reëel gevaar met zich mee voor organisaties van elke omvang. Een doordachte en voorbereide reactie op een cybercrisis kan het verschil maken tussen een snel herstel en langdurige schade. Door adequaat te handelen met eenvoudige acties kan de impact van de cyberaanval fors beperkt worden. De ‘Eerste hulp crisiskaart’ helpt je daarbij.

Stap 1: Samenstelling team

Het samenstellen van een crisisteam is de eerste cruciale stap bij het omgaan met een cybercrisis. Dit team moet een balans vinden tussen expertise en slagvaardigheid, met essentiële rollen zoals voorzitter, logger, security/privacy officer en communicatie-expert. Zorg ervoor dat dit team regelmatig oefent en dat alle leden op de hoogte zijn van hun taken en verantwoordelijkheden.

Stap 2: Veilig stellen

Tijdens een cybercrisis is het van vitaal belang om snel en doordacht te handelen. Het veiligstellen van systemen en gegevens staat centraal. Dit omvat het verbreken van netwerkverbindingen, het veiligstellen van back-ups en het verzamelen van logbestanden voor forensisch onderzoek. Door deze stappen te volgen, kan verdere verspreiding van de aanval worden voorkomen en kunnen cruciale gegevens worden behouden.

Stap 3: Communicatie

Communicatie is een sleutelfactor in het beheer van een cybercrisis. Zorg voor een aangewezen communicatie-expert binnen het crisisteam en kanaliseer alle communicatie via dit team om consistentie en controle te waarborgen. Intern personeel moet tijdig en adequaat worden geïnformeerd, terwijl externe communicatie duidelijk en transparant moet zijn om het vertrouwen van klanten en stakeholders te behouden.

Stap 4: Externe hulp

Het inschakelen van gespecialiseerde hulp kan de effectiviteit van de respons op een cybercrisis vergroten. Noteer ter voorbereiding de contactgegevens jouw incident response-bedrijf, dit kan ook jouw IT dienstverlener zijn. Zo’n externe partij heeft ervaring in het afhandelen van een cybercrisis en kan ook onderhandeling doen met cybercriminelen. .

Stap 5: Scenario’s

Het managen van de crisis wordt veel efficiënter wanneer dit gebeurt aan de hand van scenario´s. Wat zou er mogelijk kunnen gebeuren en hoe ga je je daarop voorbereiden? Door als één van de eerste stappen na te denken over mogelijke scenario´s over het verloop van de crisis, kun je je gedachten en concrete stappenplan structureren en je zo richten op de belangrijke zaken en impact minimaliseren..

Stap 6: Verzekering

Er zijn verzekeringen die kosten als gevolg van een cybercrisis dekken, zogenaamde cyberverzekeringen. Overweeg of een cyberverzekering zinvol voor je is. Als dat het geval is, noteer dan de gegevens van de verzekeraar en wanneer je hen moet inschakelen bij een cybercrisis.

Stap 7: Melding incident

Vanuit verschillende wetten is het verplicht een privacy- of cyberincident te melden, hou hier rekening mee en bereid dit voor. Voorkom hiermee boetes omdat je te laat bent met melden. Leg bijvoorbeeld vast binnen hoeveel tijd je moet melden en waar dat moet.

Stap 8: Vastlegging

Tijdens een crisis vinden er vaak veel gebeurtenissen plaats in korte tijd. Het vastleggen van beslissingen, acties en andere relevante zaken is van groot belang voor een efficiënte afhandeling van de crisis.

Conclusie

Met de juiste planning, voorbereiding en responsstrategieën kunnen organisaties veerkracht tonen en de impact van cyberaanvallen minimaliseren. Geen paniek, maar actie is de sleutel tot het succesvol overwinnen van een cybercrisis. Download de ‘Eerste hulp crisiskaart’ en ga direct aan de slag.

Deel dit bericht via: