Eindelijk, een cybercrisis!

cyberincident, cybercrisis, hack

‘Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put’. Het is een eeuwenoud spreekwoord, maar nog steeds van toepassing. De mens is van nature reactief. Daarnaast zijn we ietwat naïef: “ Dat overkomt ons niet, we zijn goed beveiligd.” of “Laat maar komen, wij zijn goed voorbereid.” zijn uitspraken die we vaak horen.

Maar is dat wel echt zo? Een cyberaanval is haast onvermijdelijk. Maar liefst 1 op de 5 organisaties wordt getroffen door een cyberaanval. Veel organisaties stellen weliswaar eenmalig protocollen op maar ondernemen pas echt actie als het eigenlijk te laat is. Hoe goed is de cyberweerbaarheid van jouw organisatie nu echt? En hoe kun je deze verder verhogen?

Een cyber resilience roadmap biedt de oplossing om jouw organisatie niet alleen cyberweerbaar te maken, maar ook te houden. In dit artikel delen we de algemene stappen voor het opstellen van een cyber resilience roadmap.

Stap 1: Breng de risico’s voor jouw organisatie in kaart

Identificeer cyberdreigingen: Analyseer mogelijke bedreigingen in het cyberlandschap voor jouw organisatie. Ga daarnaast samen met het management om tafel om de risico’s te bespreken. Denk hierbij aan kwetsbare bedrijfsprocessen, mogelijke gevaren voor data, en de impact op privacy en financiën.

Stap 2: Vergroot het bewustzijn en de betrokkenheid

Maak het management bewust van cyberdreigingen. Bespreek concrete scenario’s en vraag om hun input. Laat het management daarnaast nadenken over concrete situaties en hun rol in het weerbaarheidsplan.

Stap 3: Creëer een robuust plan

Maak een overzicht van geïdentificeerde risico’s en bestaande maatregelen: documenteer alle geïdentificeerde risico’s en de bestaande maatregelen. Dit dient als basis voor verdere planning en implementatie.

Bepaal wat cyberweerbaarheid betekent voor jouw organisatie. Dit omvat het vermogen om cyberincidenten te voorkomen, ontdekken, schade te beperken en herstel te vergemakkelijken. Gebruik een model met Incident Response, Crisis Management, en Business Continuity Management als de drie belangrijke onderdelen.

Stap 4: Implementeer concrete maatregelen

Werk aan georganiseerde structuren: Zet stuurgroepen, Crisis Management Teams en communicatieplatforms op. Creëer een gestructureerd kader om snel en effectief te reageren op mogelijke cyberincidenten.

Zorg voor monitoring, breng afhankelijkheden in kaart en stel gedetailleerde crisisplannen op. Deze maatregelen zorgen voor een proactieve benadering van cybersecurity.

Stap 5: Zorg voor een kwaliteitssysteem en continue verbetering

Beoordeel en verbeter de plannen en protocollen op het gebied van Incident Response, Crisis Management en Business Continuity Management regelmatig. Test daarnaast de paraatheid van de organisatie en optimaliseer het geheel op basis van lessen geleerd uit oefeningen en incidenten.

Heb je hulp nodig bij het versterken van de cyberweerbaarheid van jouw organisatie?

Door deze stappen te volgen, bouwt jouw organisatie aan een sterke cyberweerbaarheidsstrategie.Wil jij meer informatie over onze aanpak? Download dan onze gids ‘ Cyberaanval, Geen Paniek.’

Deel dit bericht via: