Verkleinen van de cyberweerbaarheidskloof

Cyberweerbaarheidskloof mkb

De Cyber Security Raad (CSR) heeft een nieuw advies, ‘Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof’, uitgebracht waarin concrete aanbevelingen worden gegeven aan het kabinet om de cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) te versterken.

Uitdagingen voor het mkb

Veel mkb-bedrijven lopen achter op het gebied van cyberveiligheid door een gebrek aan kennis en bewustzijn over cyberdreigingen. Uit een onderzoek van Deloitte, in opdracht van de CSR, blijkt dat ondernemers vaak niet goed weten hoeveel ze moeten investeren en in welke maatregelen. Het huidige aanbod van hulpmiddelen is vaak onduidelijk en sluit niet altijd aan bij de behoeften van mkb’ers. In een eerder artikel van CCRC wordt verder ingegaan op de noodzaak van ethische hacks om mkb bewust te maken van cyberdreigingen.

Aanbevelingen van de CSR

De CSR adviseert een gerichte en consistente aanpak om het mkb te ondersteunen bij het verbeteren van hun cyberweerbaarheid. Deze aanpak moet in samenwerking met brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. De raad stelt voor om bij het nieuwe Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) één centraal loket en kenniscentrum op te zetten dat mkb’ers voorziet van gericht advies en ondersteuning.

Publiek-private samenwerking

Een belangrijk onderdeel van het advies is de ontwikkeling van een netwerk van publiek-private samenwerkingsverbanden. Een ontwikkeling waar CCRC met haar diensten volledig op in speelt. Brancheorganisaties, accountants en de Kamer van Koophandel moeten een sleutelrol spelen in dit netwerk. Daarnaast wordt gepleit voor het gebruik van veilige, standaard beschikbare ICT-oplossingen en de introductie van een kwaliteitskeurmerk voor ICT-leveranciers om ondernemers te helpen bij hun keuzes.

Stimulering en EU-wetgeving

De CSR benadrukt het belang van actieve stimulering van bedrijven om hun cyberweerbaarheid te verhogen. Nieuwe EU-wetgeving, die meer bedrijven verantwoordelijk maakt voor hun cybersecurity, kan hieraan bijdragen. Ook is een brede maatschappelijke campagne nodig om ondernemers bewust te maken van het belang van cybersecurity.

Samenwerking is essentieel om de cyberweerbaarheidskloof te verkleinen en een veilige digitale omgeving te creëren. Het mkb, overheden, brancheorganisaties en ICT-leveranciers moeten gezamenlijk deze uitdaging aangaan. Voor meer informatie over het advies van de CSR, lees het volledige artikel hier.

Cruciale rol van CCRC

Vanuit CCRC spelen wij een cruciale rol in het voorbereiden van organisaties, inclusief het mkb, tegen cyberaanvallen. Bij het ontwikkelen van onze diensten werken wij nauw samen met alle schakels in de keten en onze partners, en gaan wij diverse samenwerkingsverbanden aan. De diensten van CCRC zijn zodanig ontwikkeld dat alle organisaties, van (zeer) klein tot groot, kunnen profiteren van onze oefeningen en oplossingen. Op deze manier geven wij invulling aan het advies van de CSR.

CCRC organiseert realistische ketenoefeningen en biedt professioneel bedrijfscontinuïteitsmanagement. Tijdens onze interactieve Cyber Boost Sessies leren ondernemers van experts en andere ondernemers hoe te handelen bij een cybercrisis. Deze sessies bieden realistische scenario’s en geven concrete handvatten die direct in de eigen organisatie kunnen worden toegepast, zodat alle organisaties hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen kunnen versterken.

Deel dit bericht via: