Cyber Boost Sessie Voor Retail Ondernemers

Op 9 maart heeft CCRC een cyber boost sessie verzorgd bij FocusPlaza voor een groep ondernemers in retail. De sessie werd geopend met een presentatie van een security vakgenoot waar de deelnemers werden meegenomen in de wereld van cyber security en wat daar allemaal bij komt kijken.

Naast het ingaan op de risico´s en de invloed van die risico´s, werden verschillende maatregelen gesproken:

Hierna werd de groep deelnemers gevraagd dit in de praktijk te brengen in een cyber boost sessie met Kelvin Rorive van CCRC.

Een cyber boost sessie is een interactieve oefening waarbij de deelnemers een fictieve, maar realistische cyberaanval moeten managen. Er waren twee teams met een CCRC-expert en in drie rondes was het voor deze teams de uitdaging om de cyber crisis te managen. Net alsof bij een echte cyber attack is er maar beperkt tijd om tot bepaalde conclusies of acties te komen, deze tijdsdruk tijdens de cyber boost sessie maakt het nog realistischer omdat je in werkelijkheid ook altijd snel moet handelen.

Eerste ronde - Met beperkte info toch in actie komen

In de eerste ronde werden bepaalde feitjes bekend gemaakt die duidelijk maakten dat er echt iets aan de hand was, maar er was nog geen enkele clue over wat nu echt het probleem was. Dit gebeurt natuurlijk in de praktijk ook vaak en wat doe je dan? Wachten of ga ja toch actief wat zaken voorbereiden? In deze ronde werden drie acties gedefinieerd waarvan beide teams vonden dat deze opgepakt moesten worden.

Tweede ronde - Er is invloed op de keten

Op dit moment werd meer duidelijk over de crisis en realiseerden de deelnemers zich dat de keten ineens ook een belangrijke rol ging spelen in de afhandeling van de cyber attack. Ook hier was veel discussie over wat er nu precies gedaan moest worden en werden gezamenlijk drie vervolgacties gedefinieerd.

Derde ronde - Hoe gaat dit aflopen?

In de laatste ronde werd duidelijk dat de cyber crisis onbeheersbaar groot werd. De deelnemers werd gevraagd na te denken over hoe dit zou aflopen. De meningen waren erg verschillend, maar juist dat maakt een cyber boost sessie waardevol: het onderlinge debat en elkaar inspireren in het treffen van maatregelen. Ook leverde de boost sessie waardevolle inzichten voor de ondernemers die ze binnen hun eigen organisatie misschien moeten implementeren.

Al met al een zeer succesvolle dag waarbij alle ondernemers naar huis gingen met een beetje meer ervaring over wat er bij een cyber crisis komt kijken. Het vervolg voor deze ondernemers is dat ze een volwaardige cyber oefensessie met deelnemers uit verschillende sectoren kunnen doen bij CCRC waarin opnieuw een realistische crisis wordt gesimuleerd om zo beter voorbereid te zijn voor een eventuele echte crisis.

Deel dit bericht via: