Hoe kunnen eerdere crisiservaringen jouw organisatie helpen?

Maandelijks plaatst CCRC blogs over cyberoefenen in de community van het Digital Trust Center. In deze (besloten) community wordt informatie uitgewisseld om samen te werken aan een cyberweerbaar Nederland. Benieuwd naar deze community? Klik op onderstaande button:

De vraag naar hoe eerdere crisiservaringen jouw organisatie kunnen helpen speelt steeds vaker op. De reden voor CCRC om hier een blog over te schrijven: 

In de dynamische wereld van cybersecurity is het van belang om je voor te bereiden op mogelijke crisissituaties. Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met de dreiging van cyberaanvallen en moeten proactief handelen. Volledig voorkomen is niet altijd mogelijk, maar een zo grondig mogelijke voorbereiding wel. In deze voorbereiding is het oefenen van fictieve cyberincidenten van cruciaal belang. Voordat een organisatie begint met deze oefeningen, is het echter belangrijk om te kijken naar relevante ervaringen op het gebied van crisismanagement.

Wellicht heeft uw organisatie al ervaring opgedaan met het beheer van een crisis. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld lessen getrokken uit het omgaan met de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. Deze ervaringen hebben waardevolle inzichten opgeleverd die ook kunnen worden toegepast bij de aanpak van een cybercrisis. Er zijn ongetwijfeld nog meer grootschalige incidenten geweest in de afgelopen jaren die bepaalde managementvaardigheden vereisten. Samen vormen al deze ervaringen waardevolle bronnen bij het oefenen van fictieve cyberincidenten en het creëren van een cyberveilige organisatie.

Het uitvoeren van een inventarisatie is de eerste waardevolle stap. Deze stap houdt in dat we teruggrijpen naar ervaringen uit het verleden om lessen te leren die van onschatbare waarde zijn bij het beheer van een cybercrisis.

Waarom is een inventarisatie van ervaringen zo belangrijk?

1.  Lessen uit diverse crisiservaringen halen:
Zoals eerder vermeld, hebben veel organisaties ervaring opgedaan in het omgaan met verschillende soorten crises, variërend van natuurrampen tot pandemieën. Deze situaties vereisten vaak snelle besluitvorming, coördinatie van middelen en het beperken van schade. De opgedane inzichten uit dergelijke situaties kunnen worden toegepast op het omgaan met een cybercrisis. Hoewel een pandemie of andere crisis verschilt van een cyberaanval, blijven de basisprincipes van crisisbeheer – zoals communicatie, besluitvorming en middelenbeheer – hetzelfde.

2. Het identificeren van sterke en zwakke punten:
Door grote incidenten of crises uit het verleden in kaart te brengen, kunnen organisaties identificeren wat goed ging en wat de belangrijkste verbeterpunten waren bij de aanpak van deze crises. Deze aanpak helpt bij het identificeren van best practices en zwakke punten in de strategie voor crisisbeheer. Als bijvoorbeeld bepaalde communicatiestrategieën tijdens een dergelijke crisis effectief bleken te zijn, kunnen ze worden aangepast en geïntegreerd in het actieplan voor een cybercrisis.

3. Het evalueren van crisismanagementervaringen:
Na het verzamelen van relevante ervaringen is het van essentieel belang om deze grondig te evalueren en te beoordelen. Organisaties moeten nauwgezet onderzoeken wat er gebeurde tijdens elke crisis, welke stappen werden ondernomen en wat de resultaten waren. Deze kritische zelfevaluatie helpt bij het begrijpen van zowel sterke punten als zwakke punten, waardoor verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en meegenomen in toekomstige cyberoefeningen.

Concluderend kan worden gesteld dat het belang van het analyseren van eerdere crisiservaringen bij de voorbereiding en oefening voor cyberincidenten niet mag worden onderschat. Dit proces biedt waardevolle inzichten, leert lessen uit het verleden en stelt organisaties in staat zich effectiever voor te bereiden op toekomstige cyberdreigingen. Door te leren van diverse crisissituaties en deze te beoordelen, kunnen organisaties hun cyberoefeningen verbeteren en zo hun vermogen om met cyberaanvallen om te gaan versterken.

Deel dit bericht via: